Proje için

“Burgaz bölgesi ile Kırklareli ili arasında eko-turizm potansiyelinin ve fırsatlarının teşvik edilmesi ve geliştirilmesi” projesinin genel amacı, sınır ötesi Burgaz bölgesinin eko-turizm potansiyelinin teşviki, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi yoluyla ortak eko-turizm destinasyonları geliştirmektir. – Kırklareli.

Proje faaliyetleri şunları içerir: Burgaz bölgesi ve Kırklareli ilinde turizm sektörü ile ilgili eko-turizm çalıştayı ve toplantılar; Proje yönetimi ve eko turizm laboratuvarı için ekipman temini; Koruma, eğitim, turistlerin yükümlülükleri ve eko- turistik alanlardaki aktif topluluk katılımı konularının önemi üzerine öğretmenlerin, öğrencilerin ve halkın eğitilmesi için eko- turizm laboratuvarının kullanılması. Sınırötesi işbirliğini sağlamak ve bu eko- turistik alanlara toplulukların katılımını artırmak amacıyla hedef grubun temel seviyede bir bulgarca kursu başlatmak. Burgaz bölgesi ve Kırklareli İli arasındaki sınır ötesi işbirliğinin teşvik edilmesi amacıyla interaktif eko turizm platformu kurulması ve eko-turizmin tanıtımı için mobil uygulama; Eko turizmde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için strateji Burgaz Bölgesi ve Kırklareli ilinde eko-turizm potansiyeli olan siteler için 10 video klip; Eko-turizm gençlik fotoğraf yarışmaları ve fotoğraf sergileri; Eko-turizm bilgi günleri; Proje konferansı; 10: Projenin tanıtımı ve görünürlüğü.

Lider ortak Kladara Vakfı’dır – Burgaz’ın turizm de dahil olmak üzere Burgaz’ın ve bölgenin her türlü gelişimini desteklemeyi amaçlayan bölgesel sivil toplum örgütüdür. Kladara, uluslararası projeleri yönetme konusunda büyük deneyime sahiptir.

Türkiye için proje ortağı Kocahıdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Kirklareli.
……………………………………….
Proje, IPA SÖİ Bulgaristan-Türkiye Programı 2014-2020 tarafından finanse edilmektedir.

Kişiler

Kladara Vakfı
Adres: Bulgaristan, Burgaz bölgesi, Nessebar 8240, Pyasatsite mahallesi, bl. 7, ent. Ah, ofis A12
Web: ecodestinations.eu
El. posta: kladara@mail.bg
Tel: +359 877 716310

Kocahıdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Adres: Türkiye, Kırklareli İli, Merkez / Kırklareli, Demirtaş Mah. Fuat Umay Cad. No. 21
Web: kirklarelitml.meb.k12.tr
E-posta: 171389@meb.k12.tr
Tel: +902882141242