Fotoğraf yarışmasının Türk katılımcıları Kırklareli’deki final proje konferansına katılan İlayda İpek, Işıl Muştu ve Sukeyna Özge Kayarlı oldu. Dördüncü ve beşinci sırada Buse Ruscuklu ve Öyküm Demir yer aldı. Beş katılımcının fotoğrafları sergilere ve Burgas ve Kırklarely’deki bilgilendirme günlerine sunuldu.

Posta adreslerini veren tüm katılımcılar projeden tanıtım materyalleri alacaklar – Burgaz ve Kırklareli bölgelerindeki eko-turizm destinasyonları hakkında bir rehber, bir defter, bir broşür ve bir kalem. Fotoğraf yarışmasına katılan tüm katılımcılara teşekkür ederiz!