Fotoğraf yarışmasının Bulgar katılımcılardan kazananları Kırklareli’deki final proje konferansına katılan Dinko Petrov, Bojidar Chavdarov ve Galin Nedelchev. Dördüncü ve beşinci sırada Maria Shatrova ve Nikola Prodanov sıralandı. Beş katılımcının fotoğrafları sergilere ve Burgas ve Kırklarely’deki bilgilendirme günlerine sunuldu.

Posta adreslerini veren tüm katılımcılar projeden tanıtım materyalleri alacaklar – Burgaz ve Kırklareli bölgelerindeki eko-turizm destinasyonları hakkında bir rehber, bir defter, bir broşür ve bir kalem. Fotoğraf yarışmasına katılan tüm katılımcılara teşekkür ederiz!