27 Nisan 2021 tarihinde Kırklareli / Türkiye’de “Burgaz bölgesi ile Kırklareli bölgesi arasında eko-turizm potansiyelinin ve fırsatlarının teşvik edilmesi ve geliştirilmesi” projesi kapsamında düzenlenen bir sınır ötesi ekoturizm konferansı düzenlenecektir, ref. № CB005.2.22.058.

Konferansın amacı, projenin sonuçlarını halka ve proje paydaşlarına sunmaktır. Proje ortaklarının temsilcileri Burgaz bölgesi ve Kırklareli Bölgesi’nin eko-turizm potansiyeli hakkında sunumlar yapacak. Konferansta ayrıca fotoğraf yarışmasının altı finalisti, üçü Bulgaristan ve üçü Türkiye’den olacak.