На 27 април 2021 г. в Лозенград / Турция ще се проведе транс-гранична конференция по еко-туризъм, организирана по проект „Насърчаване и развитие на потенциала и възможностите за еко-туризъм между област Бургаска и област Лозенград”, реф. № CB005.2.22.058.

Целта на конференцията е да представи резултатите от проекта на обществеността и заинтересованите страни. Представители на партньорите по проекта ще направят презентации за потенциала за екотуризъм в района на Бургас и района на Лозенград. На конференцията ще участват и шестимата финалисти от фотоконкурса, трима от България и трима от Турция.