Екипът на проект „Насърчаване и развитие на потенциала и възможностите за екотуризъм между област Бургас и провинция Къркларели“ организира информационни дни и фото изложба, които ще се проведат на 23 и 24 април, 2021 година, в гр. Бургас.

Проект „Насърчаване и развитие на потенциала и възможностите за еко-туризъм между област Бургас и провинция Къркларели“, реф. № CB005.2.22.058, има за цел да   разработи съвместни еко-туристически дестинации чрез насърчаване, развитие и усъвършенстване на еко-туристическия потенциал на трансграничния регион област Бургас (България) – провинция Лозенград (Турция).

Информационните дни имат за цел да запознаят обществеността и гостите на град Бургас с целите, дейностите и постигнатите рзултати от проекта. На предвидената фотоизложба ще бъдат показани фотографиите на победителите от фото конкурса за най-красив пеизаж на еко-туристичека дестинация от област Бургас (България) и област Лозенград (Турция). Също така ще бъдат шредставени и фотографии на десетте промотирани от проекта еко-туристически дестинации, а именно: резерват „Ропотамо“, защитена зона „Велека“, местност „Църногорово“, резерват „Витаново“ и местност „Св. Илия“ на територията на България и пещера „Дупница“, езеро „Хамам“, езеро „Мерт“, езеро „Ерикли“ и водопад „Райски ад“ в Турция.

Мероприятията ще с епроведат на 23 и 24 април, 2021 година, от 9:00 до 17:00 чаа в Морската градина на град Бургас, ресторант „Воденицата“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Инструмента за предпресъединителна помощ Програма за трансгранично сътрудничество „България-Турция“ 2014-2020. Партньори по проекта са фондация „Кладара“ – гр. Несебър и Анадолска професионална техническа  гимназия – гр. Лозенград.

За контакти: ел. поща: office2017@mail.bg, тел: 0879 172820