За проекта

Общата цел на проекта „Насърчаване и развитие на екотуристически потенциал и възможности между област Бургас и провинция Лозенград” е да се развият съвместни дестинации за екотуризъм чрез насърчаване, развитие и подобряване на потенциала за екотуризъм на трансграничния регион Бургас – Лозенград.

Дейностите по проекта включват: Трансграничен уъркшоп за екотуризъм и срещи с туристическия сектор в област Бургас; Доставка на оборудване за управление на проекта и за оборудване на лаборатория по туризъм; Интерактивна еко туристическа платформа за популяризиране на трансграничното сътрудничество между област Бургас и провинция Лозенград и мобилно приложение за насърчаване на еко туризма в трансграничния регион; Стратегия за устойчиво развитие и насърчаване на потенциала на еко туризма в област Бургаски и провинция Лозенград; 10 видеоклипа за дестинации с потенциал за екотуризъм в област Бургас и провинция Лозенград; Младежки фотоконкурс и фотоизложба; Информационни дни за насърчаване на екотуристичесия потенциал в трансграничния регион; Провеждане на финална конференция; Популяризиране и визуализация на проекта.

Водещ партньор е фондация „Кладара“ – бургаската регионална неправителствена организация с цел подпомагане на всестранното развитие на Бургас и региона, включително туризма. Кладара притежава значителен опит в управлението на международни проекти.

Партньор на проекта от страна на Република Турция е Анадолска Професионална Техническа Гимназия – гр. Лозенград
……………………………………….
Проектът е съфинансиран от програма ИПА ТГС България-Турция 2014-2020.

Контакти

Фондация „Кладара“
Адрес: България, област Бургас, гр. Несебър 8240, кв. Пясъците, бл. 7, вх. А, офис А12
Уеб: ecodestinations.eu
Ел. поща: kladara@mail.bg
Тел: +359 877 716310

Анадолска Професионална Техническа Гимназия – Къркларели
Адрес: Турция, провинция Лозенград, гр. Лозенград, Махала Демирташ, ул. Фуат Умай №21
Уеб: kirklarelitml.meb.k12.tr
Ел. поща: 171389@meb.k12.tr
Тел: +902882141242