От 14 до 15 май 2021 година в Изложбен център „ФЛОРА“ в град Бургас ще се проведе ОСЕМНАДЕСЕТА ТУРИСТИЧЕСКА БОРСА „ВАШАТА ВАКАНЦИЯ”. Проявата се организира по инициатива на Бургаска регионална туристическа асоциация под патронажа на Министерство на туризма, Областен управител на Област Бургас и Община Бургас.

Програмата на борсата включва туристическо изложение и съпътстваща програма. За участие в изложението са поканени:

- общини, фирми и курорти, които представят туристически обекти и услуги в сферата на туризма;

- туроператори и турагенти, хотелиери и ресторантьори;

- занаятчии, земеделски производители и производители на храни и напитки, производители и дистрибутори на продукти за туризма;

- рекламни агенции, фирми от сектора на информационните технологии;

- туристически сдружения, неправителствени организации, информационни центрове;

- природни и национални паркове, резервати;

- учебни заведения и центрове за професионално обучение;

- музеи, културни институти и др.

, които могат да представят своя потенциал за развитие на туризъм чрез рекламни и информационни материали и продукти на изложбен щанд. Друга възможност за участие в борсата е презентация в рамките на съпътстващата програма.

Крайният срок за изпращане на заявки за участие е 30 април 2021 г. на е-mail: brta1@mail.bg

Повече информация за събитието и апликационна форма могат да бъдат намерени на следната интернет страница: http://www.brta.eu/