Целта на конкурса е учащи се от училища и университети от Бургаска област и провинция Лозенград (Турция) да бъдат поощрени да участвуват в различни дейности и инициативи, които промотират еко-туристическия потенциал на транс-граничния регион.

Фотографиите е необходимо да са пеизажи (природни картини, пейзажи на интерсни природни обекти, и др.), на места, които са подходящи за еко-туризъм, и които се намират на територията на област Бургас (за участниците от България) и на територията на провинция Лозенград (за участниците от Турция).

Правила за участие в конкурса:

  1. Срок за изпращане на снимките за конкурса – от 0,00 часа на 1 февруари до 24,00 часа на 11 април 2021 год.
  2. Снимките трябва да са направени лично от участника в конкурса.
  3. Засилване на контраста и/или корекция на цветовете на снимките са допустими.
  4. Допускат се широкоъгълни обективни фотографии и изрязване на части от снимките.
  5. Не се допускат до участие фотографски колажи.
  6. Максималният брой на снимките, които може да изпращате за участие е 5 (пет).
  7. Снимките е необходимо да бъдат качени на интернет страницата на проекта: www.ecodestinaions.eu, или изпратени на електронен адрес – info@ecodestinations.eu, с бележка „за фотографския конкурс”.
  8. Всеки участник е необходимо да предостави следната информация за себе си: трите си имена, телефон (и/или ел. поща) и пощенски адрес за връзка. (По желание можете да изпращате и кратки коментари, касаещи представените от Вас снимки – кога са направени, ваши впечатления, интересни моменти от заснемането и т.н.).
  9. Допустими участници в конкурса са само учащи се в учебни заведения на територията на област Бургас и провинция Лозенград.

Оценяване и награждаване:

Всяка снимка приета за участие в конкурса се оценява поотделно. Оценката се извършва от комисия, на база на следните критерии:
(1) Творчество – 30 %;        (2) Оригиналност – 40 %;      (3) Фотографско качество – 30 %.

Първите трима участници, чийто фотографии са оценени най-високо, ще бъдат поканени да присъстват на заключителната конференция по проекта, която ще се проведе в началото на месец май 2021 година в гр. Лозенград, Турция.

Десетте най-добри фотографии ще бъдат представени на фотоизложби, които ще се проведат през месец април 2021 година в гр. Бургас и гр. Лозенград. Притежателите им ще плучат каталог и сувенири изготвени по проекта.

Победителите в конкурса ще бъдат уведомени своевременно.