Правила

ФОТОГРАФСКИ КОНКУРС „МОЯТА ПРИРОДА“

Целта на конкурса е учащи се от училища и университети от Бургаска област и провинция Лозенград (Турция) да бъдат пощрени да участват в различни дейности и инициативи, които промотират еко-туристическия потенциал на транс-граничния регион.

Фотографиите е необходимо да са пеизажи /природни картини, пейзажи на интерсни природни обекти, и др./, на места, които са подходящи за еко-туризъм, и които се намират на територията на област Бургас (за учасниците от България) и на територията на провинция Лозенград (за участниците от Турция).

Правила за участие в конкурса:

1. Срок за изпращане на снимките за конкурса – от 0,00 часа на 1 февруари до 24,00 часа на 11 април 2021 год.
2. Снимките трябва да са направени лично от участника в конкурса.
3. Засилване на контраста и/или корекция на цветовете на снимките са допустими;
4. Допускат се широкоъгълни обективни фотографии и изрязване на части от снимките;
5. Не се допускат до участие фотографски колажи.
6. Максималният брой на снимките, които може да изпращате за участие е 5 (пет).
7. Снимките е необходимо да бъдат качени на интернет страницата на проекта: www.ecodestinaions.eu, или изпратени на електронен адрес – info@ecodestinations.eu, с бележка „за фотографския конкурс”;
8. Всеки участник е необходимо да предостави следната информация за себе си: трите си имена, телефон (и/или ел. поща) и пощенски адрес за връзка. /По желание можете да изпращате и кратки коментари, касаещи представените от Вас снимки – кога са направени, ваши впечатления, интересни моменти от заснемането и т.н./;
9. Допустими участници в конкурса са само учащи се в учебни заведения на територията на област Бургас и провинция Лозенград;

Оценяване и награждаване:

Всяка снимка приета за участие в конкурса се оценява поотделно. Оценката се извършва от комисия, на база на следните критерии:
(1) Творчество – 30 %;        (2) Оригиналност – 40 %;      (3) Фотографско качество – 30 %.
Първите трима участници, чийто фотографии са оценени най-високо, ще бъдат поканени да присъстват на заключителната конференция по проекта, която ще се проведе в началото на месец май 2021 година в гр. Лозенград, Турция.
Десетте най-добри фотографии ще бъдат представени на фотоизложби, които ще се проведат през месец април 2021 година в гр. Бургас и гр. Лозенград. Притежателите им ще плучат каталог и сувенири изготвени по проекта.
Победителите в конкурса ще бъдат уведомени своевременно.

Поверителност на данните:

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗЗЛД, с изпращането на личните си данни за участие в Конкурса, участниците изразяват своето изрично съгласие за обработката им от фондация „Кладара”. Участниците приемат, че предоставените от тях личните данни ще бъдат ползвани само и единствено за целите и в контекста на Конкурса. Фондация „Кладара“, в качеството си на Администратор на лични данни, поема отговорността за събиране и обработка на личните данни на участниците в съответствие с разпоредбите на чл. 2 и 3 от ЗЗЛД.
Авторско право: С изпращането на снимките за участие в конкурса, участниците декларират, че са техни автори и/или са носители на авторското право над тях (чл. 5 от ЗАПСП). С приемането за участие в конкурса, фондация „Кладара”, приема че Участникът изпратил фотографията/те е носител на авторското право и съгласно чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗАПСП, разрешава разгласяването на произведението. Фондация „Кладара” не носи никаква отговорност, при евентуално възникване на спорове относно авторското право на участващите фотографии – изясняването на авторството на фотографиите е изцяло отоговорност на участниците в конкурса. Съгласно изискванията на чл. 13 от ЗАПСП, авторът на произведението е длъжен да осигури съгласието на изобразеното лице върху портрета, в случай че такова е налице.

С изпращането на фотографиите участниците разрешават правото на публично им показване и използване от фондация „Кладара”, в съответствие с чл. 18, ал. 2 от ЗАПСП. Фондация „Кладара” гарантира спазването на авторските права съгласно изискванията на чл. 15 от ЗАПСП.